Uppdrag Granskning – Imamernas råd

Assalamoalaikum, frid vare med er.

Agha Yahya Khanär imam för Sveriges första moské

Agha Yahya Khanär imam för Sveriges första moské

Jag heter Agha Yahya Khan och är imam för Sveriges första moské, Nasir Moskén. Det är beklagligt att många muslimska ledare i Sverige inte följer de uppmaningar som grundaren av islam Profet Muhammad (sa) sade; ”Att älska sitt land är en del av ens tro, om du inte följer ditt lands lagar är din tro icke fullkomlig”.

Jag har tänkt svara på de frågor som Uppdrag gransknings reportrar ställde till imamerna för att med referens från den heliga Koranen framföra svaren enligt islams lära så att den som är intresserad får den korrekta informationen.

Är månggifte tillåtet för muslimer i Sverige?

Troende!  Lyd Gud och lyd Sändebudet och dem bland er åt vilka myndighet och ansvar anförtrotts; (Koranen 4:59)

I Sverige är inte månggifte tillåtet och därför får man som muslim inte bryta mot sitt lands lagar, det är fullständigt förbjudet.

Sannerligen, till dem som änglarna låter dö medan de handlar fel mot sina egna själar, kommer (änglarna) att säga: Vad eftersträvade ni? De kommer att säga: Vi behandlades som svaga i landet. (Änglarna) kommer att säga: Var Allahs jord icke nog rymlig så att ni kunde ha emigrerat på den(Koranen 4:97)

Om en männsika tycker att denne inte kan följa sin religion till fullo har denne möjlighet att emigrera enligt ovanstående vers.

Måste kvinnan ha sex med sin man mot sin vilja?

Och till Hans under hör att Han har skapat hustru åt er av er egen art, så att ni kan finna ro hos dem, och Han har låtit kärlek och ömhet uppstå mellan er. I detta ligger helt visst budskap till människor som tänker. (Koranen 30:21)

Med andra ord är äktenskapet baserat på kärlek. När kärleken inte finns, finns inget äktenskap. Och när äktenskapet inte finns, finns inte utrymme för sexuellt umgänge. Kvinnan kan inte tvingas till att ha sex med sin make om hon själv inte vill.

Får mannen misshandla kvinnan och skall då kvinnan polisanmäla misshandeln?

Ingen människa har rätt, oavsett om han är religiös eller icke-religiös, att misshandla en kvinna. Om en person misshandlar en annan person så ska man följa sitt lands lagar och anmäla detta till polisen. Om misshandel har ägt rum mellan man och hustru – så för att rädda familjeförhållandet kan en respektabel person så som far, mor, svärfar, svärmor eller religiös ledare i form av imam eller präst eller någon organisation som jobbar för att rädda familjer spela sin roll i frågan.

TV programmet: Uppdrag granskning Del 18, Publicerad onsdagen den 16 maj 2012

This entry was posted in Nyheter and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

One Response to Uppdrag Granskning – Imamernas råd

  1. mahmood fateh ahsan says:

    Hi

    I am agree with Imam sb Agha Yahya Khan sb.

    Thanks

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>