In the Name of Allah, The Most Gracious, Ever Merciful.

Mosque

Mosque

Ahmadiyya.se Nyhetsbrev-eGazette

Få nyheter och uppdateringar.

Prenumerera & se arkiven

Testamentet

Testamentet

Vägen till Paradiset av den utlovade Messias.

Jalsa Salana Sverige 2013

Det årliga konventet äger rum den 15-16 juni i Nasir Moskén

Bok & Bibliotek 2013

Jama'at Ahmadiyyas deltagande i Svenska Bokmässan

Nya Tillägg och Höjdpunkter

Läs fler tillägg
 • Al-Wassiyat

  Al-Wassiyat (Testamentet)
  Jist - Zamima - PDF
 • Reception
  (2013-06-11)

  Reception at British houses of parliament 2013
  av Hadhrat Khalifatul Masih V -
 • Quran

  Quran with swedish translation

Islam

Islam är religionen som representerar den religiösa evolutionens höjdpunkt.
mer

Den Helige Profeten

Hans Helighet Muhammad sa, Guds Budbärare och profeternas insegel. mer

Ahmadiyya Muslimska Samfundet

Enligt profetior är Ahmadiyya pånyttfödelsen av Islam som skall förena mänskligheten vid de senare dagarna. mer

Den Utlovade Messias

Hans Helighet, Mirza Ghulam Ahmad as, den utlovade Messias och Imam Mahdi.
mer

Hans Helighet, Mirza Masroor Ahmad aba

Den femte kalifen efter den utlovade Messias. mer